SĀKUMS | KONTAKTI | LAPAS KARTE
Ieklausīties un solidarizēties
iesūtīts: 2013.03.13 10:47 rakstīt redaktoram 
izdrukas versija 

Aizvadītā gada nogalē tika nodibināta „Mācītāju atbalsta biedrība”. Biedrības mērķis ir sniegt sociālu, finansiālu, praktisku un cita veida palīdzību Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas garīdzniekiem, kuri ir biedrības biedri, kā arī emeritētiem garīdzniekiem un to ģimenes locekļiem.

Apmēram pirms pusotra gada bīskaps Pāvils Brūvers publicēja aicinājumu garīdzniekus savstarpēji atbalstīt grūtībās nonākušos. Šī gada janvārī mūsu Baznīcas garīdzniekiem tika izsūtītas vēstules ar aicinājumu iestāties biedrībā. Šobrīd biedrībā ir iestājušies vairāk nekā 20 garīdznieki. Par to ir liels prieks, un tas apliecina, ka daudzi mācītāji ir izpratuši biedrības mērķus un vajadzību solidarizēties.

Kāpēc šāda biedrība tapa? Tāpat kā daudzi mūsu draudzes locekļi, tā arī mācītāju ģimenes šobrīd piedzīvo ievērojamas finansiālas grūtības. Kā savu atbildību mēs izprotam vajadzību un gatavību ieklausīties otra situācijā. Mēs zinām, ka Dievs mūs pārbauda caur ārējām grūtībām. Tajā pašā laikā Viņš mūs neatstāj bez padoma, un bieži vien šīs atbildes jau ir noliktas mūsu pašu rokās. Jāpiezīmē, ka mācītāju atbalsta biedrības nav nekas jauns. Ideja ir pietiekami sena. Daudzviet mācītāju biedrības pasaulē pastāv vairāk nekā 100 gadus. Pozitīvus ieteikumus biedrības dibināšanai esošajā situācijā saņēmām no Bādenes un Saksijas evaņģēliski luteriskajām Baznīcām.

Kā pamudinājumu un motīvu biedrības darbībai esam izvēlējušies apustuļa Pāvila vārdus: „Kam bija daudz, tas nekļuva pārbagāts, kam bija maz, tas nepalika tukšā.” (2 Kor. 8,15) Šajos vārdos mēs saklausām konkrētu pamudinājumu rūpēties vienam par otru. Mācītāju atbalsta biedrībai ir liela nozīme visos laikos, gan pārticīgākos, gan trūcīgākos gados. Vajadzības ikvienu var piemeklēt negaidīti.

Ja biedru skaits būs pietiekams, tad aptuveni 6-9 mēnešu periodā biedrība uzkrās līdzekļus, kas gada otrajā pusē vajadzības gadījumā ļautu veikt pirmās palīdzības izmaksas biedriem. Mūs iedrošina vācu baznīcas mācītāju apvienības, kas ir solījušas dot savu atbalstu pirmajiem darbības gadiem.

Iesākumā palīdzības forma varētu būt konkrētu rēķinu apmaksa, piemēram, palīdzība apkures un īres rēķinu apmaksai, negaidītiem izdevumiem par veselību, automašīnas remontam, pārvākšanās izdevumiem u.c. Palielinoties biedrības kapacitātei, mēs radītu iespēju apmaksāt izdevumus lielākiem medicīniskiem izdevumiem, briļļu iegādei, biroja aprīkojumam, uzsākot kalpošanu u.c. Par konkrētiem izmaksu kritērijiem biedrības biedri lems pilnsapulcē maijā.

Par biedrības biedru var kļūt ikviens LELB garīdznieks, arī mācītāja pienākumu izpildītājs. Palīdzības saņēmēji var būt tikai biedrības biedri. Par ziedotāju var kļūt ikviens, kas to vēlas darīt. Arī draudzes var veikt ziedojumu iemaksas biedrības kontā. Jūs variet iedrošināt citus ziedot biedrībai, kuri ir ar Baznīcu tuvāk vai tālāk saistīti ļaudis vai organizācijas, kas izrāda labo gribu, palīdzot mācītājiem. 

Kas ir jādara, lai iestātos biedrībā? Jums ir jāaizpilda vienkāršas formas iesniegums un jāiesniedz biedrības valdei. Iesniegumu visvieglāk ir aizpildīt biedrības mājas lapā speciāli izveidotā formā, to var atsūtīt pa e-pastu vai uz biedrības pasta adresi. Pēc iesnieguma saņemšanas un apstiprināšanas, ka jūs esiet kļuvis par Mācītāju atbalsta biedrības biedru, jūs ne vēlāk kā divu nedēļu laikā veiciet biedra iemaksu biedrības kontā. Biedra maksa šobrīd ir noteikta 5 Ls mēnesī. Iestāšanās un izstāšanās kārtība ir tuvāk aprakstīta biedrības statūtos.

Biedrības valdē pašreiz darbojas mācītāji Juris Morics, Justs Junkulis un prāvests Mārcis Zeiferts. Biedrība saņem atbalstu no praktizējošas grāmatvedes, kas pienākumus, tāpat kā valdes locekļi, veic brīvprātīgi.

Ar biedrības statūtiem un informāciju, kas saistās ar biedru uzņemšanu, var iepazīties mājas lapā www.macitajubiedriba.lv

Valdes priekšsēdētājs, prāvests Mārcis Zeiferts
Sākums » Dzīve&ticība » Ziņu raksti
Svētā Gara svētki – Vasarsvētki
Ne ar spēku un ne ar varu, bet ar Manu Garu! – saka Pulku Kungs.
(Zah 4:6)

krāsa: sarkana

Jl 3:1–5a; Apd 2:2:1–8; Jņ 14:23–31a
Ps 104:24–34, 35b; 4Moz 11:24–30 vai Apd 2:1–21; 1Kor 12:3b–13 vai Apd 2:2–21; Jņ 20:19–23 vai Jņ 7:37–39

Vai! tiem, kas krāj namu pie nama, liek lauku pie lauka, ka vairs ne vietas – nu vieni jūs mītat uz zemes! (Jes 5:8)

Mēs esam vienā Garā kristīti, lai visi būtu viens ķermenis – vai jūdi, vai grieķi, vai vergi, vai brīvie, – un ar vienu Garu mēs visi esam dzirdināti. (1Kor 12:13)

5Moz 16:9–12; Apd 4:18–33; Jņ 4:19–26
Vārds
E-pasts:
 
· Liepājas bīskapa Pāvila Brūvera vizitācija Rojas un Kaltenes draudzēs


  © 2010. All rigts reserved.Created by MB Studija »