SĀKUMS | KONTAKTI | LAPAS KARTE
Bīskapa sveiciens Lieldienās (Mat. 28: 1-10)
iesūtīts: 2011.04.21 09:34 rakstīt redaktoram 
izdrukas versija 

Ir pienācis Lieldienu rīts. Toreiz, pirms 2000 gadiem, tas iesākās ar lielām bēdām. Dziļu skumju un sēru pilnas bija Marija Magdalēna un otra Marija, kas agrā rīta stundā gāja pie Jēzus kapa, lai Viņu apraudzītu un Viņa mirušās miesas svaidītu dārgām zālēm.

Bet Lieldienu rītā nekas nenotiek tā, kā viņas ir plānojušas un savā cilvēciskajā prātā paredzējušas. Evaņģēlists Matejs apraksta lielu zemestrīci, ko piedzīvo ļaudis pie Jēzus kapa. Sargi aiz bailēm drebēja un kļuva kā miruši, teikts Evaņģēlijā. Patiesi, zemestrīce ir biedējoša. Ir biedējoši, kad pamats zūd zem kājām, kad viss, uz ko esi paļāvies un uzskatījis par drošu un stabilu, pēkšņi sakustās, jūk, drūp, iet bojā un nav vairs nekā, pie kā turēties, nav kur tverties. Tad pat drosmīgajiem karavīriem zūd padoms un visa drosme viņus atstāj. Cik briesmīga un biedējoša var būt zemestrīce, mēs šajās dienās varējām vērot savos televizoru ekrānos un just līdzi smagās dabas katastrofas skartajiem ļaudīm Japānā.

Brīdī, kad zemes pamati trīc un ļogās, pie Jēzus kapa nāk Kunga eņģelis, lai iedrošinātu un mierinātu tos, kas meklē Jēzu: „Nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, krustā sisto. Viņš nav šeitan, viņš ir augšāmcēlies,” viņš saka. Dieva eņģeļa majestātiskais miers un viņa godības spožums uz šīs niecības pilnās, trīcošās un drebošās pasaules fona atklāj Dieva varenību, atklāj gluži jaunu, stabilu, drošu, miera pilnu un neizsakāmas godības piepildītu pasauli. Tā ir pasaule, no kuras ir nācis Jēzus un kurā Viņš pēc ciešanām un krusta nāves ir atgriezies. Tā ir pasaule, kuru Jēzus Kristus ar savu augšāmcelšanos ir atvēris arī mums, kas Viņam ticam un uz Viņu ceram. „Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet man,” saka Jēzus, „Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs.” (Jņ. 14: 1-3)

Tāpēc, mīļie brāļi un māsas, priecāsimies šajā Lieldienu rītā! Lai mūsu sirdis piepildās pateicībā Dievam, jo Viņš ir sūtījis savu Dēlu Jēzu Kristu! Viņa nāves un augšāmcelšanās dēļ mēs esam ieguvuši mūžīgās dzīvības cerību un drošu pamatu zem kājām šajā nemiera un briesmu pilnajā pasaulē. Lai kādi satricinājumi nāktu, lai kādiem pārbaudījumiem mums būtu jāiet cauri, lai arī šīs pasaules pamati izjuktu, Kristus augšāmcelšanās spēkā mēs esam pasargāti un vienmēr paliekam Viņa rokās, Viņa mierināti un stiprināti.

 Mēs šodien no jauna esam dzirdējuši šo eņģeļa atnesto Lieldienu vēsti: „Kristus ir augšāmcēlies!” Lai Dievs dod, ka mēs pilni ticības un no sirds uz šo vēsti varam atbildēt: „Patiesi, Viņš ir augšāmcēlies!” Tad patiešām Kristus uzvara būs arī mana uzvara, Kristus dzīvība - mana dzīvība un Kristus taisnība - arī mana taisnība. No sirds vēlu jums visiem gaišus un priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!

+Pāvils Brūvers
Liepājas bīskaps


 
Sākums » Dzīve&ticība » Ziņu raksti
Svētā Gara svētki – Vasarsvētki
Ne ar spēku un ne ar varu, bet ar Manu Garu! – saka Pulku Kungs.
(Zah 4:6)

krāsa: sarkana

Jl 3:1–5a; Apd 2:2:1–8; Jņ 14:23–31a
Ps 104:24–34, 35b; 4Moz 11:24–30 vai Apd 2:1–21; 1Kor 12:3b–13 vai Apd 2:2–21; Jņ 20:19–23 vai Jņ 7:37–39

Vai! tiem, kas krāj namu pie nama, liek lauku pie lauka, ka vairs ne vietas – nu vieni jūs mītat uz zemes! (Jes 5:8)

Mēs esam vienā Garā kristīti, lai visi būtu viens ķermenis – vai jūdi, vai grieķi, vai vergi, vai brīvie, – un ar vienu Garu mēs visi esam dzirdināti. (1Kor 12:13)

5Moz 16:9–12; Apd 4:18–33; Jņ 4:19–26
Vārds
E-pasts:
 
· Liepājas bīskapa Pāvila Brūvera vizitācija Rojas un Kaltenes draudzēs


  © 2010. All rigts reserved.Created by MB Studija »