SĀKUMS | KONTAKTI | LAPAS KARTE
Jaunpilī Pļaujas svētkos ieved amatā draudzes padomi
iesūtīts: 2010.10.05 09:51 rakstīt redaktoram 
izdrukas versija 

Svētdien, 3.oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojumā tika ievesta amatā jaunievēlētā draudzes padome un revidenti. Ciemos bija atbraukušas mācītāja Krista Huncingere no Vācijas Ziemeļelbas Misijas centra un kopā ar viņu LELB Ārlietu komisijas vadītāja Rita Brūvere.

Pēc sprediķa, kurā mācītājs Jānis Smilgainis aicināja pārdomāt katram par savu kalpošanas darbu draudzē, padomes locekļi un revidenti pie altāra deva svinīgu solījumu Dieva un draudzes priekšā pildīt savu amatu saskaņā ar LELB mācību un Satversmi. Pēc dievkalpojuma draudze pulcējās kopīgai sadraudzība.

Katrs, kas kaut reizi ir bijis Jaunpils baznīcā, noteikti atcerēsies krāšņo altāri un kanceli, ko pirms 360 gadiem darināja Tobiasa Heinces darbnīcā. Altāra retabls veidots mākslinieciski daudzveidīgs, ar neparastiem ornamentu savijumiem, daudzām skulptūrām, no kurām piecas nav saglabājušās. Altāris un kancele ir Kurzemes sakrālās kultūras izcilāko vērtību vidū, tiem ir piešķirts kultūras pieminekļu statuss. Diemžēl pašlaik tie ir ļoti sliktā stāvoklī - altāra retabla izpētē atklājās, ka dekoratīvi konstruktīvās daļas un dekoratīvie kokgriezumi ir mehāniski bojāti, ir koksnes zudumi, zem krāsojuma koks ir bojāts – izdēdējis, mīksts, vietām to satur korodējušas naglas. Uz koka virsmas vērojams mikrobioloģisks piesārņojums. Dekoratīvo elementu kokgriezumos pavērušās gandrīz visas līmējuma šuves, bojājumi laika gaitā novērsti ar naglu palīdzību. Oriģinālais krāsojums bijis polihroms, melni brūns, zeltīts un apsudrabots ar košiem daudzkrāsainiem akcentiem, vēlākos laikos tas notīrīts un pārkrāsots ar baltu, pelēku un bronzas krāsu, kas vietām lūp nost veselām plēksnēm. Restaurācija nepieciešama, lai apturētu altāra, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, tālāku bojāšanos, kā arī lai to atjaunotu iepriekšējā veidolā – autora iecerētajā krāsojumā un papildinātu ar no jauna izgrieztām skulptūrām zudušo vietā.

Pirms desmit gadiem draudze nolēma restaurēt altāri, darbu pie Mozus skulptūras un sānu dekoratīvajiem elementiem sāka restauratore A.Podziņa un A.Bjalkovskis. Mozus skulptūrai tika noņemta krāsa, daļēji tika attīrīti arī sānu dekori. Darbi atsākās 2009. gada beigās, 2010. gada sākumā tiek izdarīta Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīta altāra retabla polihromijas papildus izpēte, darbus veic polihromijas un zeltījuma restauratore Ilga Galviņa, kokgriezumu restaurators vecmeistars Vilnis Līdaka. Tika nolemts atjaunot polihromiju, par pamatu ņemot Zlēku baznīcas ļoti līdzīgā altāra krāsojumu. Šī restaurācija ir lēns, rūpīgs un smalks darbs, ko veic labākie Latvijas speciālisti, tas maksā dārgi, piemēram, zelts, ko klāj uz sānu dekoriem, izmaksā Ls 400. Kopš 2009. gada VKKF restaurācijai ir piešķīris 1800 Ls, par šo naudu ir veikta polihromijas papildu izpēte un attīrits, nogruntēts viens saņu dekors, pārlīmētas līmējumu vietas, izgrieztas trūkstošās detaļas. Pirms divām nedēļām nolēmu aicināt pazīstamus cilvēkus, draugus un radus ziedot altāra restaurācijai. Dievs svētīja šo nodomu un savākti ir 1124 lati. Paldies visiem, kas ziedoja – Gunvaldim Sproģim par 50 latiem sānu dekora eņģeļa spārna rekonstrukcijai, draudzei, kas Pļaujas svētku dievakalpojumā kolektē, iepriekš aicināti atbalstīt altāra restaurāciju, saziedoja kopīgi 74 latus, un Mārim Fenhānam, kas ziedoja 1000 latus. Šis pēdējais lielais ziedojums bija pārsteigums un ticības stiprinājums visiem. Māris stāstīja, ka piedalījies loterejā, nodomādams, ka iespējamo vinnestu ziedos. Laimests bija 1000 lati, kurus viņš nodeva draudzei. Saziedotā nauda dos iespēju līdz galam atjaunot sānu dekorus, apzeltīt un apgleznot tos.

Ir cilvēki, kas apšauba šīs restaurācijas nepieciešamību, uzskatot, ka tas ir pārlieku dārgi – kopējā summa var sasniegt ap 25 000 latu – ir arī tādi, kam tas vienkārši ir vienaldzīgi. Gribu viņiem iebilst, ka Jaunpils baznīcas altāris ir viena no vislielākajām senajām kultūras vērtībām Jaunpilī, tas arī ir un būs visskaistākais, pēc manām domām, kas vispār Jaunpilī ir. Tā ir visas Jaunpils bagātība, tādēļ aicinu katru apdomāt iespēju un ziedot šim restaurācijas darbam. To var izdarīt, parskaitot naudu uz draudzes kontu kā mērķa ziedojumu altāra restaurācijai, rekvizīti: Jaunpils ev. lut.draudze, Baznīca, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads LV-3145, reģ.nr. 90001083634, konts Swedbank LV57HABA0551008334007, vai arī svētdienā, pēc dievkalpojuma pie drau dzes kasieres.

Svētdien, 10 oktobrī svētdienas skola uzsāks darbu. Aicināti uz dievkalpojumu bērni ar vecākiem, notiks pirmā nodarbība. Svētdienas skolu vada skolotāja Laima Zariņa, nodarbības – jaunās skolotājas Austra Smilgaine un Sofija Zagmane.

Zane Sapnova, draudzes locekle
 
Sākums » Dzīve&ticība » Ziņu raksti

Israēla ķēniņš, pats Kungs ir pie tevis, nebaidies vairs ļauna!
(Cef 3:15)

Jēzus sacīja mācekļiem: Kādēļ esat tik bailīgi? Vai jums vairs nav ticības?
(Mk 4:40)

Rdz 1:17–22; 2Kor 1:8–22; Mk 11:27–33
Vārds
E-pasts:
 
· Liepājas bīskapa Pāvila Brūvera vizitācija Rojas un Kaltenes draudzēs


  © 2010. All rigts reserved.Created by MB Studija »